Miasto

Dawid Kostempski nie jest już przewodniczącym Rady Miejskiej

Podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, po tym, jak radny Zbigniew Nowak złożył wniosek o rozszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego RM, za którym zagłosowało 11 radnych, Dawid Kostempski złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji na ręce wiceprzewodniczącej Gerdy Król. Radni podjęli uchwałę o przyjęciu rezygnacji większością 19 głosów przy 1 wstrzymującym się.

Podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, po tym, jak radny Zbigniew Nowak złożył wniosek o rozszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego RM,  za którym zagłosowało 11 radnych, Dawid Kostempski złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji na ręce wiceprzewodniczącej Gerdy Król.  Radni podjęli uchwałę o przyjęciu rezygnacji większością 19 głosów przy 1 wstrzymującym się.