Miasto

Coraz więcej „ławek dla seniorów” przy deptakach

Z inicjatywy Radnych reprezentujących Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice: Agnieszki Beger, Artura Pawłowskiego i Jacka Kamińskiego, wzdłuż chodników przy ul. Korfantego, Krasickiego i Bieszczadzkiej ustawione zostały kolejne „ławki dla seniorów”.

Z inicjatywy Radnych reprezentujących Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice: Agnieszki Beger, Artura Pawłowskiego i Jacka Kamińskiego, wzdłuż chodników przy ul. Korfantego, Krasickiego i Bieszczadzkiej ustawione zostały kolejne „ławki dla seniorów”.

To efekt próśb starszych mieszkańców Świętochłowic, którzy potrzebowali miejsca do odpoczynku w drodze do przystanków tramwajowych, sklepów czy biblioteki. Na razie rozstawionych zostało 8 ławek, jednak z uwagi na spore zainteresowanie i wyraźną potrzebę świętochłowiczan planowane jest rozwinięcie akcji o kolejne lokalizacje. W drugiej połowie maja br. podobne 3 ławki pojawiły się również na terenie spółdzielni mieszkaniowej na deptaku przy SP nr 5.

Ławki wraz z koszami na odpady postawiono zgodnie z umową na „Bieżące utrzymanie zielenie miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów STREET WORKOUT na terenie miasta” zawartą z MPUK w Świętochłowicach.