Miasto

Burzliwa sesja Rady Miejskiej za nami

Wygaśnięcie mandatów radnych Kostempskiego i Karcza, wysokość bonifikaty na poziomie 60%, zmiany w dotyczące sieci szkół oraz regulamin Budżetu Obywatelskiego – to najważniejsze uchwały, które podjęli radni podczas X sesji Rady Miejskiej.

Wygaśnięcie mandatów radnych Kostempskiego i Karcza, wysokość bonifikaty na poziomie 60%, zmiany w dotyczące sieci szkół oraz regulamin Budżetu Obywatelskiego – to najważniejsze uchwały, które podjęli radni podczas X sesji Rady Miejskiej.

Dziesiąta sesja Rady Miejskiej odbyła się w poniedziałek (25 marca). Planowany porządek obrad został rozszerzony o punkty dotyczące m.in. wygaszenia mandatów radnym Dawidowi Kostempskiemu oraz Bartoszowi Karczowi.

Najgorętsza dyskusja podczas sesji dotyczyła właśnie wygaszenia mandatów dwóm radnym. W swoich wnioskach prezydent Daniel Beger wskazywał, że zarówno Dawid Kostempski, jak i Bartosz Karcz nie zamieszkują stale w Świętochłowicach, co jest obowiązkiem w przypadku radnych. Ostatecznie po gorącej dyskusji radni zdecydowali o wygaszeniu mandatów wspomnianych radnych.

Następnie radni zajęli się zmianami kosmetycznymi (nazwy) i regulaminowymi w siatce szkół w Świętochłowicach. Przyjęta została także uchwała w sprawie bonifikaty przy przekształceniu nieruchomości w prawo własności. Na wniosek grupy radnych reprezentowanej przez Jacka Kamińskiego (Przyjazne Świętochłowice) bonifikata została zwiększona z 50% na 60% w tym roku, zaś w kolejnych wyniesie: 30%, 20% i 10%.

Radni przyjęli także uchwałę zwiększenie opłaty za zamówienie tzw. worków „big bag”, które najczęściej są wykorzystywane przy remontach. Opłata za pierwszy worek nie będzie pobierana, zaś drugi i kolejny będzie wynosił 90 zł. Rajcy przejęli także aktualizację do Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku.

Przyjęty został także regulamin Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z harmonogramem już w kwietniu będzie można składać wnioski w jego ramach. Ponadto radni zgodzili się także na wydawanie miejskiego biuletynu informacyjnego.