Miasto

Budżet Obywatelski 2019 – 1 maja rusza nabór wniosków!

Od 1 do 21 maja 2019 r. mieszkańcy Świętochłowic mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji budżetu nowością jest podział zadań na inwestycyjne oraz społeczne.

Od 1 do 21 maja 2019 r. mieszkańcy Świętochłowic mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji budżetu nowością jest podział zadań na inwestycyjne (budowa, przebudowa, rozbudowa itp. elementów infrastruktury miejskiej) oraz społeczne (organizacja wydarzeń, warsztatów, zawodów sportowych itp.) Co ważne, wszystkie zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Uwaga! Kwota przypadająca w tym roku na każdą z dzielnic to 239 300 zł, przy czym na zadanie inwestycyjne przypada 80% budżetu, pozostałe 20% przeznaczone zostanie na zadania społeczne.

Telefoniczny Punkt Konsultacyjny: 601 733 992

Wzorem poprzednich lat uruchomiony zostanie Telefoniczny Punkt Konsultacyjny do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice. Od 19 kwietnia 28 czerwca br. (w godzinach pracy Urzędu) pod numerem tel. 601 733 992 mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje oraz porady dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku zgłoszeniowego i zasad głosowania. Pytania można przesyłać również na adres mailowy budzetobywatelski@swietochlowice.pl.

Odpowiedzi udziela Hanna Jancewicz-Burak, Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Weź sprawy w swoje ręce!

Propozycje zadań do realizacji można składać od 1 do 21 maja 2019 r. Mogą to zrobić osoby zameldowane na terenie Świętochłowic. Wniosek dostępny jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu przy ul. Katowickiej 54, a także na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl.

Zadania (spełniające warunki zawarte w regulaminie) muszą zostać poparte podpisami, co najmniej 50 mieszkańców danej dzielnicy.  

Wypełnione wnioski można:

  • przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany dokument) na adres: budzetobywatelski@swietochlowice.pl  
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice 

z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019”

  • złożyć  w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez prezydenta miasta.

Jak głosować na wybrane inwestycje?

Głosowanie odbywać będzie się od 13 do 26 czerwca br. Do głosowania dopuszczone zostaną wszystkie wnioski, które spełniły warunki formalne.

Głosowanie będzie odbywać się drogą elektroniczną na stronie www.twoje.swietochlowice.pl.

Dla osób niemających dostępu do komputera i sieci internetowej przygotowane zostaną ankiety papierowe, które udostępnione będą do wydruku na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl oraz w formie papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie, można składać:   

  • w formie elektronicznej (zeskanowany dokument) na adres: budzetobywatelski@swietochlowice.pl  
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”
  • w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach

Ogłoszenie wyników

Zadania do realizacji zostaną ogłoszone 28 czerwca 2019 r. na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.