Miasto

Blisko 4200 uczniów rozpoczęło naukę

1 września odbyły się inne niż zawsze rozpoczęcia roku szkolnego w świętochłowickich szkołach. Uczniowie zaczynają naukę stacjonarną w szkołach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W szkołach podstawowych w Świętochłowicach w nowym roku szkolnym 2020/2021 będzie realizować obowiązek szkolny około 3290 uczniów. We wszystkich typach szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, liceum dla dorosłych, szkoła podstawowa dla dorosłych, szkoła policealna), naukę rozpoczęło 866 uczniów, dla których organem prowadzącym jest gmina Świętochłowice.

Choć ze względu na epidemię nie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku jak to miało miejsce dotychczas, prezydent Daniel Beger złożył życzenia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Zwracając się do nauczycieli:

– Nowy rok szkolny będzie czasem, który nie tylko wystawi Was na wielką próbę, ale także przeegzaminuje każdego pod względem kompetencji, zaangażowania, odwagi i tworzenia wizji na przyszłość. Jestem jednak przekonany, że dacie sobie radę w tym trudnym okresie. Ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie, by Wasza praca przebiegała w sposób zorganizowany, jasny i stabilny – mówił prezydent Daniel Beger.

Placówki dysponują na tym etapie dostateczną ilością sprzętu i dostępu do Internetu. W czasie trwania wakacji letnich w placówkach, w których Internet nie funkcjonował dostatecznie sprawnie, zostały przeprowadzone prace modernizacyjne, dodatkowo w placówkach, które do tej pory nie pracowały z dziennikiem elektronicznym, został on zainstalowany. W wielu szkołach zostały utworzone pracownie tematyczne czy wyremontowano łazienki. Do placówek dostarczono także potrzebne w szkołach środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej, jak maseczki i przyłbice.