Miasto

Bezpieczna droga do szkoły 2021

Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, Urząd Miejski oraz świętochłowickie służby - Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna - rozpoczęły realizację corocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, której towarzyszą działania edukacyjne skierowane do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

Bezpieczna droga do szkoły

Spotkania z przedstawicielami miejskich służb, a zwłaszcza ze Świonkiem – maskotką Straży Miejskiej, zawsze są dla najmłodszych dużą atrakcją. Najważniejszym elementem akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach. Każdy pierwszak otrzymał odblaskowy worek pełen niespodzianek oraz krótką instrukcję, jak zachowywać się podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielami policji, straży pożarnej, pogotowia lub straży miejskiej. Kolejne lekcje z bezpiecznego przemieszczania się po mieście udzielane będą już podczas zajęć szkolnych.