Miasto

Będzie bezpieczniej w Lipinach i Chropaczowie

Zwiększona liczba patroli, utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Lipin i Chropaczowa oraz rychłe porozumienie miasta z katowicką Szkołą Policji, której uczniowie będą patrolować świętochłowickie ulice. To efekty spotkania prezydenta Daniela Begera z przedstawicielami służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.

Zwiększona liczba patroli, utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Lipin i Chropaczowa oraz rychłe porozumienie miasta z katowicką Szkołą Policji, której uczniowie będą patrolować świętochłowickie ulice – to efekty spotkania prezydenta Świętochłowic Daniela Begera z przedstawicielami służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.

Od 14 stycznia w Lipinach oraz Chropaczowie została zwiększona częstotliwość zarówno policyjnych patroli pieszych (o 4 patrole), jak i samochodowych (o 2 patrole). Dodatkowo – w ramach porozumienia – już w najbliższym czasie przyszli policjanci ze Szkoły Policji w Katowicach będą patrolować ulice miasta w godzinach od 15:00 do 21:00. Na takim rozwiązaniu korzystają obydwie strony, gdyż młodzi policjanci uczą się w terenie swojej przyszłej pracy, zaś miasto dzięki temu zyska dodatkowych stróżów porządku publicznego. Cała umowa to koszt zaledwie 5000 zł za cały rok.

Dodatkowo, aby poprawić kontakt z mieszkańcami od 4 lutego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przy ulicy Łagiewnickiej 76 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dotyczący bezpieczeństwa. W punkcie dyżury będzie pełnić:

  • Straż Miejska w poniedziałki i środy w godzinach 11:00 – 12:00
  • Policja we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 18:00

Podczas spotkania poruszono także temat monitoringu miejskiego. Zaproponowano wstępnie optymalizację jego funkcjonowania, na którą złożyć ma się zamontowanie nowych kamer i zmiana lokalizacji części już zainstalowanych.