Miasto

Basen letni otwarty od 4 lipca

Od 4 lipca (sobota) czynny będzie basen ekologiczny na świętochłowickiej Skałce. W związku z epidemią koronawirusa zostały w tym roku wprowadzone pewne ograniczenia.

Od 4 lipca (sobota) czynny będzie basen ekologiczny na świętochłowickiej Skałce. W związku z epidemią koronawirusa zostały w tym roku wprowadzone pewne ograniczenia.

Woda w kąpielisku na Skałce oczyszczana jest bez użycia chemii i podgrzewana jest przez panele słoneczne. Na terenie kąpieliska znajduje się również ścianka wspinaczkową, boisko do gry w piłkę plażową oraz punkty gastronomiczne.

W związku z epidemią koronawirusa zostały w tym roku wprowadzone pewne ograniczenia:

  • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Osoba, u której stwierdza się wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.
  • Przy wejściu na teren obiektu dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
  • Klienci przebywający na terenie obiektu zobowiązani są zachowywać dystans – przynajmniej 2m, także w wodzie.
  • Klienci proszeni są o korzystanie z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, które dostępne są przy kasie, przy bramkach ESOK i w toaletach.

Jednocześnie na terenie obiektu może przebywać 706 osób. Maksymalna liczba osób przebywających na terenie basenu ekologicznego wynosi 406 osób. W niecce basenu ekologicznego jednocześnie może przebywać:

  • w strefie sportowej – 16 osób (z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie)
  • w strefie dla niepływających – 80 osób
  • w strefie mokrej z leżankami – 96 osób
  • w strefie zjeżdżalni – 3 osoby

Maksymalna liczba osób przebywających na terenie brodzika wynosi 300 osób. W niecce brodzika jednocześnie może przebywać 200 osób

Klienci proszeni są o przestrzeganie zasad higieny na pływalni – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do niecek basenu. W toalecie może przebywać 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Cennik