Miasto

Apel w sprawie dewastacji placów zabaw

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Świętochłowic, którzy są świadkami dewastacji placów zabaw w mieście o zgłaszanie sprawy na Policję lub Straż Miejską.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Świętochłowic, którzy są świadkami dewastacji placów zabaw w mieście o zgłaszanie sprawy na Policję lub Straż Miejską.

W ostatnim czasie w Świętochłowicach coraz częściej dochodzi do dewastacji placów zabaw. Na obiektach tych niszczone jest ogrodzenie, wyrywane są urządzenia do zabawy oraz kradzione są elementy metalowe i drewniane. Place zabaw są na bieżąco naprawiane, jednak zgłoszeń ciągle przybywa.

Każdy mieszkaniec powinien zareagować w sytuacji, gdy plac zabaw jest niszczony. Dbajmy o nasze dobro wspólne, tym bardziej jeżeli chcemy by dzieci bawiły się w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Telefon do Policji: 997 lub 32 348 65 10
Telefon do Straży Miejskiej: 986 lub 32 349 19 71