Miasto

Apel Policji o zachowanie spokoju i rozwagi

Świętochłowicka Policja apeluje o spokój i rozwagę w związku z gromadzeniem się osób w rejonie ulicy Górnej w dzielnicy Chropaczów, po zatrzymaniu kilka dni temu trzech osób mających związek z dokonaniem zabójstwa zaginionego 35-letniego mieszkańca Chorzowa. Policja prosi o zachowanie spokoju i rozwagi.

Świętochłowicka Policja apeluje o spokój i rozwagę w związku z gromadzeniem się osób w rejonie ulicy Górnej w dzielnicy Chropaczów, po zatrzymaniu kilka dni temu trzech osób mających związek z dokonaniem zabójstwa zaginionego 35-letniego mieszkańca Chorzowa. Policja prosi o zachowanie spokoju i rozwagi.

Prosimy o zachowanie spokoju, o rozsądek oraz szacunek dla zmarłego. Apelujemy o to, aby emocje nie spowodowały, że ta tragiczna sytuacja stanie się powodem do zakłócania porządku oraz naruszenia poczucia bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców Chropaczowa.

Licząc na Państwa zrozumienie, przypominamy, że Policja zatrzymała domniemanych sprawców. Decyzją sądu, na wniosek śledczych i prokuratury, wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Śledztwo prowadzi Prokura Rejonowa w Chorzowie. Czynności w sprawie trwają.

Przypominamy również, że rodzina jednego z zatrzymanych tj. 40-letniego mieszkańca Świętochłowic nie odpowiada za jego czyny, dlatego ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców wspomnianej dzielnicy, a w szczególnie na dobro najmłodszych mieszkańców miasta jeszcze raz apelujemy o rozsądek osób grupujących się w rejonie ulicy Górnej, zważywszy na przepisy prawa zgodne z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku „Prawo o zgromadzeniach”. Apelujemy o zachowanie spokoju i nienawoływanie do agresji oraz nieużywanie głośno słów nieprzyzwoitych, co może wyczerpywać znamiona przestępstw lub wykroczeń. Pamiętajmy, że takie zachowanie wpływa również negatywnie na wizerunek miasta.