Miasto

Apel Biura Ekologii

Od ubiegłego roku zarządcy nieruchomości przy ulicy Wiśniowej 6a-6b oraz Wiśniowej 4a-4b borykają się z problemem zalegających odpadów wielkogabarytowych przy zagrodzie śmietnikowej należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wiśniowej 4a-4b.

Od ubiegłego roku zarządcy nieruchomości przy ulicy Wiśniowej 6a-6b oraz Wiśniowej 4a-4b borykają się z problemem zalegających odpadów wielkogabarytowych przy zagrodzie śmietnikowej należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wiśniowej 4a-4b.

W związku z powyższym w celu rozwiązania tego problemu apelujemy do Państwa, którzy przekształcili teren przy zagrodzie w dzikie wysypisko do usunięcia zalegających tam odpadów wielkogabarytowych.  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice przyjętym Uchwałą nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 roku  odpady wielogabarytowe należy umieszczać w kontenerach rozmieszczanych na terenie miasta według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl. Taki kontener jest stawiany niedaleko Państwa budynków na trawniku przy ulicy Hajduki (okolice skrzyżowania z ulicą Wiśniową). Zgodnie z obowiązującym na 2020 rok terminem podstawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe w powyższej lokalizacji kontener będzie stał od 2 (poniedziałek) do 5 (czwartek) marca. W związku z tym apelujemy  o umieszczenie zalegających przy zagrodzie odpadów w kontenerze przeznaczonym na tego rodzaju odpady!

Jednocześnie informujemy, że w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości odbierane są zmieszane odpady komunalne oraz wysegregowane odpady komunalne zebrane w pojemnikach!  Natomiast odpady wielkogabarytowe w ramach wnoszonej przez mieszkańców tzw. opłaty śmieciowej poza możliwością ich umieszczania w kontenerach rozmieszczanych cyklicznie na terenie miasta, można osobiście oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów  Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych, który zlokalizowany jest na składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Wojska Polskiego. Ponadto można również skorzystać z odpłatnej usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio spod nieruchomości. Koszt podstawienia kontenera 5 m3 to 450 zł, a 3,5m3 to 390 zł. Wszystkie informacje dotyczące gospodarki odpadami znajdą Państwo na stronie www.czyste.swietochlowice.pl wraz z numerami telefonów do pracowników Biura Ekologii.