Miasto

Akty mianowania dla świętochłowickich nauczycielek

Prezydent Daniel Beger wraz z Dorotą Leszczyńską, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach przyjęli ślubowanie oraz wręczyli akty mianowania nauczycielkom, które w grudniu 2020 r. zdały egzamin awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Prezydent wręcza akty mianowania nauczycielkom

Pani Marlena Juraszek oraz Pani Kinga Trocha-Kemona to nauczycielki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach. Zdany egzamin i podniesienie kwalifikacji zawodowych przysłużą się edukacji świętochłowickich uczniów.