Miasto

40 miejsc w nowym miejskim żłobku

Miasto Świętochłowice otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” w wysokości ponad 0,5 mln zł. Dzięki temu można utworzyć dwa nowe Kluby Dziecięce, gdzie zostanie przyjętych 40 dzieci w wieku 1-3.

Miasto Świętochłowice otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” w wysokości ponad 0,5 mln zł. Dzięki temu można utworzyć dwa nowe Kluby Dziecięce, gdzie zostanie przyjętych 40 dzieci w wieku 1-3.

Dofinansowanie w wysokości 501 464,00 zł przyznane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwoli na utworzenie dwóch nowych Klubów Dziecięcych w budynku przy ulicy Szkolnej 13. Przyznana kwota pozwoli na dostosowanie budynku po Zespole Szkół Specjalnych, który od nowego roku szkolnego przenosi się do wygaszanego Gimnazjum nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego 75.

Przy okazji uruchomienia klubów dziecięcych pracę znajdzie około 10 osób. Środki własne, które gmina będzie musiała przeznaczyć to 125 367,00 zł.

Wstępnie miasto planuje uruchomić Kluby Dziecięce od nowego roku kalendarzowego, jednak wiele zależeć będzie od prac budowlanych, które będą przeprowadzone w budynku przy ul. Szkolnej 13.