Miasto

30 lat samorządu w Świętochłowicach

27 maja 2020 r. obchodzimy 30 lat samorządu w Polsce. Z tej okazji przypominamy jak na przestrzeni lat przedstawiała się Rada Miejska w Świętochłowicach.

27 maja 2020 r. obchodzimy 30 lat samorządu w Polsce. Z tej okazji przypominamy jak na przestrzeni lat przedstawiała się Rada Miejska w Świętochłowicach.

W 1990 roku, a dokładnie 27 maja odbyły się pierwsze wolne wybory w Polsce i były to wybory do samorządu terytorialnego. W wyniku tych wyborów pierwszymi radnymi (36) w III RP zostali: Rafał Serafin, Henryk Kucharczyk, Helmut Książek, Roman Gutkowski, Urszula Juretko, Czesław Banaszczyk, Marian Wowra, Andrzej Kieloch, Alojzy Mierzwa, Marian Ćwienk, Jan Wilczek, Lucjan Nowak, Jan Wiesiołek, Aleksander Ziemek, Andrzej Kowalczyk, Wiktor Wikira, Ludwik Kożuch, Barbara Koczy, Andrzej Porada, Genowefa Łyczba, Kazimierz Niemiec, Henryk Labus, Jerzy Dawid, Małgorzata Cwołek, Krystyna Rawska, Małgorzata Kachel, Tadeusz Twardoch, Ernest Król, Marian Szafranek, Jan Wyciślok, Irena Zientek, Gabriela Bugaj-Miętkiewicz, Janusz Gwiazdowski, Henryk Bańczyk i Zygmunt Lukas. Przewodniczącym RM został Alojzy Mierzwa, natomiast prezydentem (który był wtedy wybierany wśród radnych) Krystyna Rawska. W trakcie kadencji nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego RM – nowym został Zygmunt Lukas.

W 1994 roku radnymi zostali: Henryk Bańczyk, Franciszek Byczek, Cecylia Chimiczewska, Ryszard Chojnacki, Roman Gutkowski, Edmund Idzikowski, Jan Kamiński, Andrzej Kieloch, Józef Knechtel, Ludwik Kożuch, Gerda Król, Franciszek Król, Edmund Kulczykowski, Henryk Kurek, Andrzej Lończyk, Genowefa Łyczba, Iwona Makuła, Teresa Mroczek, Antoni Oberti, Anna Ogórek, Izydor Pająk, Marek Palka, Marek Pawłowski, Roman Penkała, Rainhard Piontek, Andrzej Porada, Krystyna Rawska, Rafał Serafin, Franciszek Szablicki, Marian Szafranek, Rafał Świerk, Tadeusz Twardoch Jan Wilczek, Tadeusz Wilk, Urszula Wolska i Andrzej Wojciechowski. Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano Franciszka Byczka, a funkcję prezydenta powierzono Krystynie Rawskiej (wiceprezydenci: Roman Gutkowski i Ludwik Kożuch). 30 maja 1996 roku nowym prezydentem Świętochłowic został Roman Gutkowski, jednak już 24 września 1997 zrezygnował i prezydentem został Ludwik Kożuch (jego zastępcami zostali Andrzej Porada i Rafał Świerk).

W trzecich wyborach samorządowych w 1998 radnymi Rady Miejskiej w Świętochłowicach zostali: Henryk Kurek, Rafał Serafin, Aleksandra Gramała, Zofia Szewczyk, Gerard Glombik, Urszula Gniełka, Andrzej Lończyk, Jacek Balicz, Rafał Świerk, Jan Wilczek, Franciszek Król, Antoni Oberti, Jadwiga Garbaciok, Ryszard Chojnacki, Urszula Owoc-Kania, Przemysław Koprowski, Aleksander Ziemek, Eugeniusz Moś, Marek Kaleta, Andrzej Porada, Tadeusz Wilk, Ludwik Kożuch, Józef Niemiec, Jan Szczęśniewski, Krystyna Kieś, Krystyna Rawska, Edmund Idzikowski, Marian Szafranek, Gerda Król, Andrzej Łyczba, Józef Lesik, Jan Kamiński, Henryk Bańczyk, Antoni Piątek, Izydor Pająk i Franciszek Byczek. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Tadeusz Wilk, zaś prezydentem ponownie wybrano Ludwika Kożucha (jego zastępcami zostali Rafał Świerk i Antoni Oberti). W trakcie kadencji nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta miasta, którym został Eugeniusz Moś (zastępcy: Rafał Świerk i Andrzej Porada).

Od 2002 roku w wyborach samorządowych poza radnymi wybierano także prezydenta miasta. Radnymi na IV kadencję zostali: Jacek Bajor (zastąpiła go Grażyna Prasełek-Maczuch, a ją następnie Izydor Pająk), Ryszard Chojnacki, Andrzej Ćwięczek, Jadwiga Garbaciok, Gerard Glombik, Urszula Gniełka, Edward Gramała, Edmund Idzikowski, Piotr Jojko, Stanisław Kijak, Gerda Król, Henryk Kucharczyk, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Andrzej Łyczba, Zbigniew Nowak, Antoni Oberti, Urszula Owoc-Kania, Wojciech Przetacznik, Jan Szczęśniewski, Andrzej Urban i Jan Wilczek (zastąpił go Grzegorz Flaczek). Przewodniczącym Rady Miejskiej został Gerard Glombik. Prezydentem został Eugeniusz Moś pokonując w drugiej turze Michała Urbana. Jego zastępcami byli Rafał Świerk i Jan Korzeniec.  

W 2006 roku radnymi w Świętochłowicach zostali: Jolanta Daniluk-Madej, Jadwiga Garbaciok, Urszula Gniełka (zastąpił ją Gerard Glombik), Eugeniusz Henć, Stanisław Kijak, Gerda Król, Henryk Kucharczyk, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Andrzej Morawiec, Zbigniew Mośko, Zbigniew Nowak, Urszula Owoc-Kania, Marek Palka, Zofia Pogoda, Andrzej Porada, Wojciech Przetacznik, Andrzej Szaton, Ryszard Chojnacki, Michał Wagner, Agnieszka Wieczorek, Bożena Wojciechowska-Zbylut i Szymon Ziemek. Przewodniczącą RM została Urszula Gniełka, a od 2008 roku Andrzej Szaton. Prezydentem w pierwszej turze został wybrany ponownie Eugeniusz Moś (62,35%), który nie doczekał końca kadencji (w styczniu 2010 roku został zatrzymany przez ABW i osadzony w więzieniu). Zastępcami prezydenta w tej kadencji byli: Rafał Świerk, Maria Kamińska-Knechtel, Czesław Chrószcz, Urszula Gniełka i Andrzej Porada.

Kolejna kadencja Rady Miejskiej (2010-2014) składała się z radnych: Krystyna Apel, Marcin Bawej, Jadwiga Garbaciok, Stanisław Kijak, Joachim Knechtel, Gerda Król, Mariusz Kubas, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Beata Loska, Rafał Łataś, Jerzy Migoń, Andrzej Miłek, Andrzej Moarawiec, Zbigniew Mośko, Zbigniew Nowak, Urszula Owoc-Kania, Marek Palka, Zofia Pogoda, Rafał Świerk, Michał Wagner, Jerzy Wawrzyczek, Bożena Wojciechowska-Zbylut. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Marek Palka, a następnie Bożena Wojciechowska-Zbylut. Prezydentem został Dawid Kostempski, który pokonał w II turze wyborów Rafała Świerka. Jego zastępcami zostali Aleksandra Skowronek i Bartosz Karcz.

Podczas wyborów w 2014 roku radnymi zostali: Dorota Wichura, Rafał Łataś, Tomasz Grudniok, Grzegorz Gniełka, Andrzej Palka, Marek Palka, Helena Kubica, Janina Zięba, Urszula Owoc-Kania, Gerda Król, Jerzy Migoń, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Wojciech Przetacznik, Marek Gremlowski, Rafał Świerk, Bożena Wojciechowska-Zbylut, Zbigniew Mośko, Marcin Bawej, Zbigniew Nowak i Beata Loska. Przewodniczącym RM został Rafał Łataś. W wyborach na prezynenta w pierwszej turze wygrał Dawid Kostempski.

Obecna kadencja Rady Miejskiej składa się z radnych: Marcin Bawej, Agnieszka Beger, Jadwiga Garbaciok, Grzegorz Gniełka (zastąpił Dawida Kostempskiego), Tomasz Grudniok, Adam Jankowiak, Jacek Kamiński, Bartosz Karcz, Gerda Król, Mariusz Kubas, Henryk Kurek, Rafał Łataś, Dawid Malcherek, Zbigniew Nowak, Urszula Owoc-Kania, Artur Pawłowski, Zofia Pogoda, Łukasz Respondek, Rafał Świerk, Dorota Wichura i Bożena Wojciechowska-Zbylut. Obecnie przewodniczącym jest Zbigniew Nowak, który zastąpił na tym stanowisku Dawida Kostempskiego. Prezydentem w wyborach został Daniel Beger.

Przez salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego przewinęło się ponad 100 radnych – niektórzy na jedną kadencję, a niektórzy są radnymi nieprzerwanie od 1994 roku. Funcję prezydenta sprawowali kolejno Krystyna Rawska, Roman Gutkowski, Ludwik Kożuch, Eugeniusz Moś, Dawid Kostempski i obecnie Daniel Beger.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie samorządu lokalnego w Świętochłowicach w ostanich 30 latach.