Miasto

10-lecie Centrum Integracji Społecznej

Za nami II Gala Inicjatyw Społecznych, połączona z uroczystością z okazji 10-lecia działalności Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, które realizuje liczne projekty reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

10-lecie Centrum Integracji Społecznej

Wśród zaproszonych gości – pracownicy i podopieczni placówki. Nie zabrakło także gości specjalnych – przedstawicieli władz Świętochłowic w osobach Prezydenta Miasta – Daniela Begera, Zastępcy Prezydenta – Sławomira Pośpiecha oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Zbigniewa Nowaka. Uroczyste podziękowania i gratulacje złożyli także: Dorota Tobiszowska – Senator RP, Monika Rosa – Posłanka na Sejm RP, Danuta Sobczyk – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego oraz Michał Gramatyka – Poseł na Sejm RP, a także przedstawiciele świętochłowickich firm, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

– Zarówno Pracownicy, jak i Uczestnicy świętochłowickiego CIS pokazują, że nieważne jest skąd wyruszasz. Ważne jest, dokąd zmierzasz i czy spotkasz po drodze kogoś, kto poda Ci rękę i pomoże wybrać właściwy cel i poprowadzi drogą, która do niego wiedzie. – podkreślił podczas gali Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic. – Chylę czoła przed tymi, którzy przez minione 10-lecie odważyli się ruszyć w drogę po lepsze życie oraz tymi, którzy w tej drodze byli ich przewodnikami. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach to coś więcej niż tylko mury instytucji. To ludzie, którzy wspierają się, troszczą się o siebie i wspólnie walczą o lepsze jutro.