Urząd

LXXXIV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Bartosz Karcz informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2024.
  4. Zamknięcie sesji.