Urząd

LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Łukasz Respondek informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/15 Rady Miejskiej
    w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podatku od środków transportowych w 2024 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Świętochłowice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice.
  7. Zamknięcie sesji.