Urząd

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Łukasz Respondek informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/. Porządek obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok.
4. Zamknięcie sesji.