Urząd

LXVII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Bartosz Karcz informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej
    w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024.
  5. Zamknięcie sesji.