Miasto

Logo z okazji 75-lecia nadania praw miejskich wybrane

Komisja konkursowa dokonała wyboru logotypu w konkursie "Logo z okazji 75-lecia nadania Świętochłowicom praw miejskich".

Konkurs na logo z okazji 75-lecia nadania Świętochłowicom praw miejskich

Spośród 61 propozycji wybrano logotyp autorstwa Pana Tomasza Olszewskiego przedstawiający miedziany herb miasta z liczbą 75 i napisem Świętochłowice.

Zdobył on największą liczbę punktów wśród 5 ocenianych kryteriów:

  • zgodność z tematem,
  • oryginalność pomysłu,
  • opracowanie tematu i kreatywność,
  • estetyka pracy,
  • znajomość trendów/nowoczesny design.

Zwycięzcy gratulujemy, zaś pozostałym uczestnikom dziękujemy za poświęcony czas i przesłane propozycje.