Urząd

LI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad
  L sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
  na lata 2022 – 2040.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 • przedstawienie projektu budżetu miasta na 2022 r.,
 • przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2022 r.,
 • przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta na 2022 r.,
 • dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2022 rok,
 • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.
 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 24 listopada
  2021 r. do 16 grudnia 2021 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Zakończenie sesji.

Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na 7 dni przed LI sesją Rady Miejskiej w Świętochłowicach.