Urząd

Kwalifikacja wojskowa w Świętochłowicach

Kwalifikacja wojskowa w Świętochłowicach odbędzie się w terminie 11-22.03.2024 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 roku,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla ww. osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo na terenie Świętochłowic przeprowadzona zostanie w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 36 w okresie od dnia 11 marca do 22 marca 2024 roku od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 16.30.

Pełne obwieszczenie dostępne jest TUTAJ.