Biznes

Konsultacje telefoniczne dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zapraszają na kolejny specjalny dyżur telefoniczny dotyczący zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców. Konsultacje odbędą się w poniedziałek 19 października br. (z uwagi na brak zainteresowania konsultacje zostały odwołane).

komunikat urząd miejski

W ramach dyżuru telefonicznego w udziałem eksperta ZUS-u – Pani Marii Palacz-Szymczyk, będzie można zapytać o dowolne kwestie związane z następującymi zagadnieniami:

  1. Ogólne informacje o Platformie Usług Elektronicznych  (jak uzyskać dostęp do PUE, profil UBEZPIECZONY i PŁATNIK).
  2. Pełnomocnictwo ZUS_PEL (wizualizacja, zasady wypełniania-dostęp do danych płatnika składek na PUE).
  3. Podstawy prawne i terminy dotyczące wprowadzenia e-ZLA.
  4. Korzyści dla lekarza, ubezpieczonego i płatnika składek.
  5. e-ZLA na PUE (na profilu UBEZPIECZONEGO i PŁATNIKA).

Pani Maria Palacz-Szymczyk będzie do dyspozycji pod numerem telefonu: 32 94 90 897.

Aby zaplanować godziny pracy eksperta prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń o chęci skorzystania z konsultacji na adres mailowy: biznes@swietochlowice.pl lub pod numerem telefonu 32-349-871 do dnia 16 października br.