Urząd

Konsultacje społeczne ws. nowego statutu Muzeum Powstań Śląskich

W najbliższy poniedziałek, 27 lipca rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące nowego statutu Muzeum Powstań Śląskich.  W wyniku podpisanej wczoraj umowy, Świętochłowice wraz z Województwem Śląskim będą wspólnie prowadzić instytucję kultury pn. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W tym celu przygotowano nowy statut muzeum.

Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się poprzez wyłożenie statutu w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w terminie 27 lipca – 3 sierpnia 2020 r.

Współprowadzenie z Województwem Śląskim Muzeum Powstań Śląskich polegać będzie w znacznej mierze na wspólnym finansowaniu instytucji kultury, co umożliwi zwiększenie nakładów finansowych na działalność Muzeum przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia budżetu Miasta. Niepodważalne jest również podniesienie prestiżu instytucji zarządzanej wspólnie z Województwem Śląskim w celu upamiętnienia historii Powstań Śląskich, dla dobrego zagospodarowania tego dziedzictwa, a zarazem przechowania pamięci o przeszłości.

Plik do pobrania: Konsultacje społeczne statutu instytucji kultury pn. Muzeum Powstań Śląskich