Urząd

Kampania “Nie bądź głuchy i ślepy na przemoc”

Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmiana świadomości społeczeństwa, skuteczna ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy, ma olbrzymie znaczenie. Mając to na uwadze, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" wraz z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice rozpoczął kampanię pod nazwą: „Nie bądź głuchy i ślepy na przemoc”.

Bez wątpienia sprawy rodzinne to bardzo delikatna sprawa dla każdego z nas. W większości domów zdarzają się kłótnie. Nierozwiązane problemy życia codziennego często doprowadzają do przemocy domowej. Zachowanie agresywne sprawcy staje się coraz to bardziej śmiałe, z uwagi na fakt, iż chociażby przypadkowi świadkowie często przymykają oczy i uszy twierdząc, że to nie ich sprawa. Drugim problemem jest fakt, iż świadkowie często nie są w stanie samodzielnie udzielić pomocy, a także nie wiedzą, jak i gdzie jej szukać.

Osoba doznająca przemocy jest w trudniejszej sytuacji, często strach ją paraliżuje. Nie wie, do kogo zgłosić się po pomoc, często jedna rozmowa z Psychologiem, czy z Policjantem pomoże wskazać odpowiednią dla niej drogę, w tym również możliwości prawne.

Tą drogą może być wykonanie jednego telefonu. Telefonu do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”. Po drugiej stronie jest osoba, która po przeprowadzeniu z osobą doznającą przemocy rozmowy, zorganizuje (w dogodnym dla niej terminie) spotkanie z przedstawicielem danej instytucji, również z funkcjonariuszem Policji, w zależności od nasilenia problemu. Spotkanie będzie mogło się odbyć w miejscu dla tej osoby bezpiecznym, pozwalającym na swobodną rozmowę.