Miasto

Już 19 września – IX Piknik NGO!

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w IX Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (teren dawnego parku linowego) od godz. 14.00 do godz. 18.00.

Celem wydarzenia jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Na najmłodszych mieszkańców Świętochłowic czekać będą atrakcje i animacje zorganizowane przez licznie zebrane stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, a wspólnie spędzony czas umili oprawa muzyczna oraz zabawy prowadzone przez DJ’a.