Inne

IX Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w „IX Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”. Termin wydarzenia został przesunięty z 13 września 2020 r. na 19 września 2020 r. Widzimy się na terenie kąpieliska (dawnego parku linowego) w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w godzinach od 14.00 do 18.00. Organizacje uczestniczące w pikniku proszone są o przybycie na godzinę 13.00 w celu przygotowania stanowiska.

Celem tego przedsięwzięcia jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Organizacje zainteresowane udziałem w pikniku proszone są o przekazanie do  Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: ngo@swietochlowice.pl (organizacje, które przesłały już formularze zgłoszeniowe, proszone są o potwierdzenie chęci uczestnictwa w pikniku w zmienionym terminie).

Biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa związane z ogłoszonym stanem epidemicznym, zwracamy uwagę na konieczność użycia przez uczestników pikniku środków ochrony osobistej w formie maseczek lub przyłbic, rękawiczek oraz zastosowania środków dezynfekcji.  Również z tego powodu wewnątrz namiotu dopuszczalna jest obecność maksymalnie dwóch osób. Dostosowujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i poinformujemy Państwa, jeśli pojawią się nowe wytyczne w zakresie ochrony osobistej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem tel. 32 34-91-845.

Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna