Biznes

Zmiany zasad udzielania wsparcia dla przedsiębiorców

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmienione zostały zasady wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Zmiany dotyczą czterech instrumentów, z których korzystają przedsiębiorcy.

tarcza antykryzysowa

Do najważniejszych zmian należą:

  • rozszerzenie listy kodów PKD, które uprawniają do wsparcia,
  • przywrócenie 3 kodów i usunięcie 3 kodów PKD,
  • możliwość porównania spadku przychodu do lutego 2020 roku, kiedy gospodarka funkcjonowała jeszcze normalnie,
  • weryfikacja kodów PKD na dzień 31 marca 2021 roku.

Zmiany zaczynają obowiązywać:

  • 26 kwietnia 2021 – w przypadku dofinasowania do wynagrodzeń pracowników,
  • 26 kwietnia 2021 – w przypadku dotacji na koszty bieżącej działalności gospodarczej,
  • 4 maja 2021 – w przypadku świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego,
  • 4 maja 2021 – w przypadku zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzowa-wsparcie-dla-wybranych-branz