Inne

„Zawód łączy pokolenia” w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych

W poniedziałek, 21 października w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych rozpoczęły się tygodniowe warsztaty zawodowe, których głównym celem było przybliżenie kształcenia branżowego i technicznego młodzieży świętochłowickich szkół podstawowych. Tegoroczne warsztaty odbywały się pod hasłem „Zawód łączy pokolenia”.

W poniedziałek, 21 października w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych rozpoczęły się tygodniowe warsztaty zawodowe, których głównym celem było przybliżenie kształcenia branżowego i technicznego młodzieży świętochłowickich szkół podstawowych. Tegoroczne warsztaty odbywały się pod hasłem „Zawód łączy pokolenia”.

Odwiedzający szkołę uczniowie  uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez Panią Grażynę Czerny – szkolnego doradcę zawodowego lub Pana Zbigniewa Sobika – doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach. Następnie spotykają się z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami firm m.in. TELSTAR z Katowic, Zarzecki-Transport i Sordrew ze Świętochłowic, Koloryzacje.com z Bąkowa,  którzy zapoznają uczestników z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz z wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy przez pracodawców.

W nieco mniejszych grupach uczniowie spotkali się w pracowniach zawodowych, gdzie mogli sprawdzić się w zawodzie elektryka, informatyka–programisty, sprzedawcy lub fryzjera. W pracowni sprzedażowej układali towary na półkach wg własnej aranżacji i symulowali warunki sprzedażowe, w pracowni fryzjerskiej projektowali i wykonywali fryzury oraz mogli sprawdzić budowę włosa za pomocą Trichoskopu cyfrowego Dino-Lite zakupionego w ramach projektu „Rozwijam zawodowe skrzydła”. W pracowni elektrycznej uczniowie montowali natomiasty układy elektryczne wg wcześniej przygotowanego schematu elektrycznego, a w pracowni informatycznej programowali roboty Lego Mindstorms.

We wtorek i środę pracownie zawodowe w ZSTiZ były otwarte także dla rodziców, dziadków, pracodawców i absolwentów szkoły.

Warsztaty “Zawód łączy pokolenia”, jako realizacja Miejskiego Programu Grantowego w ramach projektu „Wulkan kompetencji – kompleksowe wspomaganie szkół w zakresie wspomagania ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, rozpoczynają cykl spotkań z uczniami świętochłowickich szkół podstawowych w murach naszej szkoły.