Inne

Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków

W ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” około 50 dzieci z niepełnosprawnościami z pięciu Przedszkoli Miejskich - nr 2, 3, 8, 9, 12, uczestniczy w zajęciach dodatkowych m.in. z logopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, integracji sensorycznej a także dogoterapii, muzykoterapii oraz hipoterapii.

Zajęcia prowadzone od października 2019 do końca kwietnia 2021 r. dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci. Na potrzeby zajęć zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal integracji sensorycznej.

Projekt realizowany jest przez Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach w ramach Poddziałania 11.1.3 RPO WSL.

 

loga UE