Inne

Wyślij zgłoszenie na Podwórko Nivea

Rusza kolejna edycja konkursu „Podwórko Nivea”, w ramach którego powstanie 20 nowoczesnych placów zabaw. Zgłoszenia mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa a także samorządowe ośrodki sportu i rekreacji oraz domy kultury. Termin przesyłania zgłoszeń mija 14 maja.

nivea

Organizatorem konkursu jest firma XS events Sp. z o.o. sp.k. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. będącej jednocześnie fundatorem nagród. Do tej pory w ramach akcji powstało już 160 nowoczesnych placów zabaw rozlokowanych w całej Polsce.

Zgłoszenia można wysyłać do 14 maja. Od 24 maja ruszy etap głosowania. Wygrywa 15 lokalizacji z największą ilością głosów oraz 5 lokalizacji, których zgłoszenia (filmy, zdjęcia, prezentacje) były zdaniem jury najciekawsze i najbardziej kreatywne.

Wysyłając zgłoszenie należy pamiętać, że lokalizacja przeznaczona pod budowę podwórka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 400 m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku lokalizacji większej niż 400 m2, uczestnik musi wyrazić zgodę na możliwość wykorzystania jej w całości lub w części. Nasłonecznienie lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21.03 i 21.09) w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 2 godziny. Nieruchomość gruntowa, na której ma zostać zbudowane podwórko musi spełniać wszelkie wymogi prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw.

W ramach konkursu przewidziano dwie ścieżki:

  1. Ścieżkę podstawową – w tym przypadku zwycięstwo uzależnione jest od ilości głosów oddanych przez internautów na daną lokalizację.
  2. Ścieżkę jurorską – w tym przypadku konieczne jest przesłanie pracy konkursowej (filmu lub prezentacji pokazujących wybitne talenty dzieci), następnie zostaje wyłonionych 5 zwycięzców.

Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami, biorą udział w konkursie zgodnie ze ścieżką podstawową.

Powodzenia!

Więcej informacji: https://podworko.nivea.pl/