Inne

Wyniki konkursu “Złota Rączka”

Zapraszamy się do zapoznania się z listą osób nagrodzonych w konkursie "Złota Rączka", którego celem było wyłonienie najlepszej "Złotej Rączki" spośród pracowników obsługi przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy się do zapoznania się z listą osób nagrodzonych w konkursie “Złota Rączka”, którego celem było wyłonienie najlepszej “Złotej Rączki” spośród pracowników obsługi przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

NAGRODA GŁÓWNA:

  • Marek Lazar – Przedszkole Miejskie nr 4

WYRÓŻNIENIA:

  • Sławomir Junkiert – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10
  • Mirosław Widera – Zespół Edukacji Wspomagającej
  • Grzegorz Wojtala – Przedszkole Miejskie nr 13
  • Andrzej Lipiński – Szkoła Podstawowa nr 4
  • Ryszard Siegert – Szkoła Podstawowa nr 2

Konkurs adresowany był do rzemieślników, konserwatorów oraz dozorców przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice. Obok wyłonienia najlepszego z nich, rywalizacja służyć miała m.in. przedstawieniu społeczności szkolnej wartości pracy wykonywanej przez pracowników obsługi.

Oceny i weryfikacji dokonało niezależne jury powołane przez Miejski Zarząd Oświaty w składzie:

  1. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Sławomir Pośpiech,
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Nowak,
  3. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach – Robert Kamiński.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wykonywana praca, rzetelność wykonywanej pracy, kreatywność i innowacyjność w wykonywaniu swojej pracy.