Inne

Wyniki konkursu na plakat promujący segregację śmieci

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świętochłowicach ma zaszczyt przedstawić listę nagrodzonych przedszkolaków w konkursie „Plakat promujący segregację śmieci”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Świętochłowice.

konkurs plakat o segregacji śmieci

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim opiekunom, nauczycielom, rodzicom a zwłaszcza dzieciom za zaangażowanie, poświęcony czas, wkład pracy w przygotowanie ciekawych, oryginalnych i pomysłowych prac.

Lista laureatów i wyróżnionych:

  • I Miejsce – Marta Pielok z Przedszkola Miejskiego nr 11
  • II Miejsce – Emilia Myrcik z Przedszkola Miejskiego nr 12
  • III Miejsce – Marta Rogowicz z Przedszkola Miejskiego nr 4
  • Wyróżnienia: Tadeusz Grzybowski – z Przedszkola Miejskiego nr 8, Jakub Krząpa – z Przedszkola Miejskiego nr 13, Antoni Kalus – z Przedszkola Miejskiego nr 13

Dodatkowo zgodnie z rozdziałem V pkt 6 regulaminu konkursu nagrodzono Przedszkole Miejskie nr 11 w Świętochłowicach. O dokładnej dacie i miejscu wręczenia nagród organizator powiadomi dane przedszkole.