Inne

Wirusoochrona w SP nr 8

Przez ostatnie tygodnie uczniowie klas 1-3  Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach brali udział w akcji informacyjno-edukacyjnej, pt. Wirusoochrona. Inicjatorem projektu jest  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Celem tego projektu była, m.in. promocja podstawowych zasad higieny osobistej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

napis wirusoochrona

Głównym zadaniem akcji było przeprowadzenie autorskiej lekcji na temat higieny. Dzieci, pod kierunkiem wychowawczyni – Magdaleny Wolny, miały szansę zgromadzić i uporządkować swoją wiedzę podczas zajęć przeprowadzonych alternatywną metodą nauczania, jaką jest projektowanie okazji edukacyjnych. W naszej szkole projekt „Wirusoochrony” został rozszerzony o dodatkowe działania. Było to przeprowadzanie pogadanek w różnych klasach, wykonywanie prac plastycznych, praktyczne ćwiczenia w myciu rąk czy zajęcia fizyczne. Odbył się nawet mecz, w dwa ognie, pomiędzy uczniami klas trzecich.

Bardzo dużo działań w ramach realizacji tego przedsięwzięcia podjęła świetlica. Dzieci stworzyły własny „Wirusosłownik”, plakaty promujące ochronę przed wirusami oraz bawiły się w zmodyfikowaną, wirusową ciuciubabkę. Na głównej tablicy, w szkole, wywieszono również ciekawą gazetkę informacyjną. Dodatkowo klasa 3a przygotowała krótką reklamę „Wirusoochrony”.

Filmik dostępny jest na Facebooku: https://www.facebook.com/OsemkaSwietochlowice/videos/131453732118800