Inne

Wielki Test Wiedzy o GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wspólnie z katowicką redakcją „Gazety Wyborczej” mają zaszczyt zaprosić do udziału w Wielkim Teście Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Test odbędzie się 20 czerwca o godz. 17.00 w Katowicach w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wielki Test Wiedzy o GZM

Pretekstem do napisania testu jest 5 rocznica powstania Metropolii, którą dziś tworzy 41 miast i gmin. Zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma 5 tys. zł nagrody. Osoba, która zajmie drugie miejsce – 3 tys. zł, a 1 tys. zł to nagroda za trzecie miejsce. Test przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

Test będzie składać się z 50 pytań. Będą one dotyczyły kilku dziedzin: gospodarki i inwestycji, komunikacji, rozwoju i nauki, kultury, turystyki i rekreacji.

Rejestracja uczestników: wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl

Więcej informacji: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,174670,28432944,regulamin-konkursu-pod-nazwa-wielki-test-wiedzy-o-gornoslasko.html