Inne

Weź udział w najnowszym projekcie PFRON!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym we współpracy z ZUS i CIOP.

To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/skontaktuj-sie-z-nami-i-wez-udzial-w-projekcie/