Inne

Uczniowie SP 8 już wiedzą “Co w byfyju wonio?”

W niedzielę, 19 września, członkowie kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach wzięli udział w wystawie "Co w byfyju wonio?", którą zorganizowało Muzeum Powstań Śląskich w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Co w byfyju wonio?

Ciekawe przepisy kulinarne, połączone z informacjami na temat dawnej kuchni, zostały dokładnie rozpracowane przez uczestniczki, co nagrodzone zostało atrakcyjnymi nagrodami. Kulminacją wizyty było spotkanie z Markiem Szołtyskiem, aktywnym propagatorem śląskiej kultury. Uczniowie dowiedzieli się m.in. skąd wzięły się na Śląsku kluski.

– Na razie temat kuchni „rozgryzaliśmy” teoretycznie, ale wkrótce przejdziemy do czynów! – podsumowali uczniowie SP 8.