Inne

Uczniowie już po lekcjach… przedsiębiorczości

Referat Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przeprowadził lekcje przedsiębiorczości dla uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że zajęcia były ciekawe, przydatne i zachęcające do dalszej dyskusji.

lekcje przedsiębiorczości

Młodzi mieszkańcy Świętochłowic, biorący udział w ponadprogramowych lekcjach z przedsiębiorczości, mieli możliwość zadawania pytań z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub społecznej, a także poznać warunki, jakie należy spełnić, by móc realizować projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

Udział w zajęciach uczestnicy ocenili bardzo dobrze, podkreślając, że lekcje prowadzone były w atrakcyjny sposób, w języku zrozumiałym dla uczniów. Zajęcia były prowadzone w trybie zdalnym.