Inne

Trwa projekt „Szkoła 4.0”

W Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach odbyło się robocze spotkanie ewaluacyjne, w ramach projektu „Szkoła 4.0 – szkoła liderów współczesnej edukacji”. Spotkanie poprowadziła dyrektor GES Sokrates, Anna Stalmach-Tkacz, która przedstawiła krótkie sprawozdanie z realizacji zaplanowanych szkoleń i konsultacji, mających wspierać dyrektorów i nauczycieli siedmiu świętochłowickich szkół, w podniesieniu jakości pracy.

sp 2 spotkanie szkoła 4.0

W ramach projektu w szkoleniach uczestniczą także Rady Pedagogiczne i dyrektorzy świętochłowickich szkół podstawowych.

– Takie spotkania są dla nas bardzo ważne, bezpośredni kontakt, szybka wymiana informacji z dyrektorami szkół i koordynatorem projektu pozwala weryfikować nasze działania – mówi Marek Reich, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.- Naszym celem jest, aby podczas egzaminu ósmoklasisty, każdy uczeń mógł odnieść sukces na miarę swoich możliwości.