Inne

Trwa konkurs im. Krystyny Bochenek

Wciąż można się zgłaszać do 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, termin przyjmowania prac konkursowych został wydłużony do 31 stycznia 2019 r. Zachęcamy do udziału dziennikarzy ze Świętochłowic.

Wciąż można się zgłaszać do 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, termin przyjmowania prac konkursowych został wydłużony do 31 stycznia 2019 r. Zachęcamy do udziału dziennikarzy ze Świętochłowic.

Do konkursu przyjmowane są prace, które spełniają̨ wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Zgłaszać można publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne czy filmy dokumentalne, jak również materiały z zakresu dziennikarstwa internetowego. Konkurs ma charakter otwarty. Na autorów najwartościowszych publikacji 2018 roku czeka 50 tys. zł.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

Termin przyjmowania prac konkursowych został wydłużony do 31 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie:

http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/