Inne

Szóstoklasisto! Do you speak english?

Od września świętochłowicka Szkoła Podstawowa nr 2 planuje uruchomienie klasy siódmej dwujęzycznej. Oprócz dodatkowych trzech godzin języka angielskiego, uczniowie będą realizować elementy wybranych przedmiotów w języku obcym. Będą to historia, geografia i wychowanie fizyczne.

sp2 klasa dwujęzyczna

Planowane jest także realizowanie projektów, w ramach programu Etwinning oraz, w miarę pandemicznych możliwości, zorganizowanie wymiany uczniowskiej i wycieczek do krajów anglojęzycznych.

– Ubiegamy się o objęcie naszej klasy patronatem przez Uniwersytet Śląski, co stworzyłoby możliwość nawiązania kontaktu z zagranicznymi studentami wydziału filologicznego, oraz uczestnictwa w otwartych zajęciach i  wykładach, organizowanych na Uniwersytecie – tłumaczy Marek Reich, dyrektor SP2. – Uczenie się w klasie dwujęzycznej to odejście od stereotypowej nauki, która kończy się na zamknięciu po lekcji podręcznika, tylko ciągły kontakt z żywym językiem, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych. Warto dodać, że absolwenci będą mieli szansę kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach. Zakładamy współpracę z uczniami klasy dwujęzycznej i realizowanie wspólnych, ciekawych projektów.

Chętni do nauki w klasie dwujęzycznej muszą do 7 maja 2021 r. złożyć stosowne dokumenty w sekretariacie szkoły, a 11 maja przystąpić do testu kompetencji językowych. Zapraszamy wszystkich chętnych szóstoklasistów, nie należy się obawiać, pamiętajmy, że dobra znajomość języka obcego to przepustka do lepszej przyszłości!