Inne

Świętochłowickie szkoły “kopalniami pomysłów”

Jedenastu nauczycieli z świętochłowickich szkół uczestniczyło w konferencji metodycznej dla regionalistów „Kopalnia pomysłów”, która odbyła się 20.09.2021 r. w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej – Chebzie.

kopalnia pomysłów

Miłośnicy regionu spotkali się, aby omówić program edukacji regionalnej oraz określić kierunki dalszych działań edukacyjnych. Istotnym zagadnieniem spotkania było kształtowanie kolejnych pokoleń w duchu poszanowania wartości i tradycji regionu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Prezydent Miasta Ruda Śląska – Pani Grażynie Dziedzic oraz pełnomocnikowi do spraw regionalizmu Pani Annie Morajko – Fornal.

Tekst i zdjęcie: SP 17