Inne

Świętochłowice w obiektywie i w oczach dzieci

Poczucie tożsamości z własnym regionem jest bardzo ważnym elementem wychowania. Każde dziecko powinno wzrastać w poczuciu przynależności do rodziny i miejsca, w którym żyje. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 zorganizowała lekcje regionalne.

świętochłowice w oczach i obiektywie dzieci

Głównym celem zajęć było poznanie historii Świętochłowic oraz rozwijanie poczucia własnej tożsamości w regionie. Podczas warsztatów omówiona została historia miasta (w tym dzielnic), zakładów przemysłowych oraz zabytkowych budynków. Ogłoszony został również konkurs plastyczno – fotograficzny pt. Świętochłowice w obiektywie i w oczach dzieci. Wpłynęło bardzo dużo prac plastycznych, realistycznie odwzorowanych zdjęć. W efekcie powstała prezentacja multimedialna prezentująca najciekawsze miejsca w Świętochłowicach.