Inne

Strzelnica w ZSO

W piątek, 17 grudnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy przygotowanej w ramach projektu „Strzelnica w powiecie 2021” dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Łączny koszt projektu wynosi 150 000 zł, z czego 120 000 zł stanowi dotację MON.

Strzelnica w ZSO

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: ppłk Andrzej Pietras – Dowódca 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór, Mariusz Konius – zastępca komendanta Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, pan Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Dorota Leszczyńska – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

Strzelnica systemu Pojedynek to multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy działający w wirtualnej rzeczywistości. „Pojedynek” pozwala zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z różnych przyrządów celowniczych oraz obserwacji prowadzenia celnego. Ze strzelnicy może naraz korzystać czterech strzelców. Niezwykle ciekawa jest możliwość korzystania z różnorodnych scenariuszy strzelań sytuacyjnych oraz z edytora, dzięki któremu można określić między innymi przestrzeń, ilość stanowisk, porę dnia, cele i ich parametry. Ponadto można dodać efekty, np. wybuchy.

System „Pojedynek” składa się z kilku elementów: Modułu Projekcji, rozbudowanego oprogramowania, a także broni treningowej: czterech replik karabinka HK416 oraz czterech replik pistoletu Glock17. Repliki wiernie odwzorowują działanie i wagę ich prawdziwych odpowiedników.

– Wierzymy, że dzięki zrealizowanej w naszym budynku inwestycji oferta edukacyjna szkoły oraz atrakcyjność placówki się zwiększy. Bardzo się cieszymy z sukcesu i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wirtualnej strzelnicy – powiedziała pani dyrektor ZSO, Marzena Grela.