Inne

Spotkanie wigilijne w siedzibie oddziału terapii uzależnienia od alkoholu

Jak co roku zgodnie z tradycją w siedzibie oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne podsumowujące kolejną edycję programu profilaktycznego dla mieszkańców miasta Świętochłowice pn. „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

Jak co roku zgodnie z tradycją w siedzibie oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne podsumowujące kolejną edycję programu profilaktycznego dla mieszkańców miasta Świętochłowice pn. „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”, na które licznie przybyli pacjenci oraz zaproszeni goście. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wigilijnych potraw, a wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary stworzyło niepowtarzalną atmosferę. To był naprawdę wyjątkowy dzień, z którego można czerpać niezwykle pozytywną energię. Pełen uroku, wzajemnej życzliwości i radości.

Od 2013r. dzięki dotacji celowej Gminy Świętochłowice w ramach działalności Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są programy promocji zdrowia mające na celu zwiększenie dostępności leczenia dla pacjentów uzależnionych od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych, poprawę funkcjonowania społecznego, psychicznego i zdrowotnego osób uzależnionych, zmniejszenie rozmiaru szkód w różnych obszarach funkcjonowania pacjenta wynikających z nadużywania przez niego alkoholu/innych substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy programu są objęci grupową i indywidualną pomocą terapeutyczną, pomocą lekarza psychiatry oraz opieką pielęgniarską.

Tegoroczna edycja programu obejmowała dwa rodzaje oddziaływań:

  • grupa redukcji szkód skierowana dla osób głęboko uzależnionych, mających trudności z utrzymaniem abstynencji
  • grupa edukacyjno-motywacyjna mająca na celu przygotowanie pacjenta do uczestnictwa w terapii, rozpoznanie motywacji do leczenia, uświadomienie związku problemów pacjenta z jego uzależnieniem.

Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w programie i życzymy Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.