Inne

Spotkanie regionalne NGO dotyczące perspektywy 2021-2027

Początek roku to ważny czas, aby zaplanować kolejne lata z wykorzystaniem możliwości perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP oraz Centrum Społecznego Rozwoju zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym włączenia organizacji pozarządowych w przygotowanie regionalnych programów, zgodnie z zasadami partnerstwa określonymi w rozporządzeniach UE.

flaga Polski i UE

Spotkanie odbędzie się we piątek, 22 stycznia 2020 roku, w godzinach 13.00-15.00 w formule on-line, z wykorzystaniem platformy internetowej (link zostanie wysłany do zarejestrowanych osób).

Dla Polski przewidziano około 123 mld. euro dotacji, ponadto Polska może liczyć na około 32 mld. euro tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o realizacji obecnej perspektywy UE w regionie, zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2030” oraz zostaną zebrane postulaty i rekomendacje organizacji pozarządowych dotyczące:

  • specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • zasady partnerstwa,
  • powoływania przedstawicieli NGO do komitetu monitorującego,
  • wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu,
  • wyzwań dla regionu obserwowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzi Piotr Bańczyk – przedstawiciel sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Aby dołączyć do wydarzenia, należy zgłosić swój udział na stronie: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/rpo-slaskie