Inne

Spotkanie mikołajkowe w “Promyku”

W poniedziałek, 10 grudnia, odbyło się spotkanie mikołajkowe w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” działającej w Lipinach.Dzieci przygotowały występ artystyczny i upominki dla zaproszonych gości.

W poniedziałek, 10 grudnia, odbyło się spotkanie mikołajkowe w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” działającej w Lipinach. Dzieci przygotowały występ artystyczny i upominki dla zaproszonych gości.

Opieką i wsparciem powstałej w lutym tego roku świetlicy środowiskowej została objęta grupa 15 dzieci i młodzieży w wieku 8 – 12 lat. Dzieci zostałspotykają się codziennie odrabiają zadania domowe i rozwijają zainteresowania podczas zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych i sportowych.

Spotkanie mikołajkowe było okazją do zaprezentowania gościom efektów pracy podczas zajęć. Dzieci przygotowały występ artystyczny, podczas którego śpiewały i tańczyły. Przekazały też zaproszonym gościom własnoręcznie przygotowane upominki.