Inne

SP8 w Akademii Czerniaka

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach przystąpili do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

akademia czerniaka SP8

W ramach programu nauczycielka biologii zapoznawała uczniów klas siódmych z podstawowymi informacjami na ten temat. Celem kampanii edukacyjno – informacyjnej było budowanie świadomości  na temat czerniaka oraz kształtowanie odpowiedzialnych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki tym zajęciom siódmoklasiści potrafią określić podstawowe cechy czerniaka, przeprowadzić samobadanie skóry oraz odróżnić czerniaka od zwykłego znamienia.