Inne

Rok Cypriana Kamila Norwida w Siedemnastce

Na 24 września przypadała 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida - poety, malarza, wizjonera - uważanego za ostatniego wielkiego romantyka, tak oryginalnego, że niestety, niedocenionego przez swoje pokolenie.

Rok Cypriana Kamila Norwida w Siedemnastce

Właśnie dlatego rok 2021 został ogłoszony Rokiem Norwida. A miesiąc wrzesień – miesiącem dedykowanym w sposób szczególny temu twórcy. Z tej okazji, uczniowie Siedemnastki mogli uczestniczyć w zajęciach poświęconych poecie i jego twórczości, wziąć udział w wydarzeniu, jakim jest spotkanie w ,,Kawiarence Literackiej” i odczyt utworów Norwida. Ponadto, mogli obejrzeć wystawę jego grafik i rysunków oraz wziąć udział w konkursie i wykazać się znajomością wierszy poety.

Poprzez takie działania pragnęliśmy uświadomić naszym uczniom, że warto czytać klasykę, ale również mierzyć się z tym, co nowe, nie zawsze zrozumiałe i docenione. Wśród współczesnych poetów, pisarzy, artystów, naukowców i badaczy są z pewnością tacy, którzy, pomimo zasług, jak  Cyprian Kamil Norwid, nie doczekają się za życia lauru uznania.