Inne

Rejonowe Zawody Szachowe

W listopadzie w Filii nr 1 MBP odbyły się Rejonowe Zawody Szachowe Dzieci Szkół Podstawowych i Rejonowe Zawody Szachowe Młodzieży Szkół Podstawowych. W turniejach udział wzięły reprezentacje z Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic.

W listopadzie w Filii nr 1 MBP odbyły się Rejonowe Zawody Szachowe Dzieci Szkół Podstawowych i Rejonowe Zawody Szachowe Młodzieży Szkół Podstawowych. W turniejach udział wzięły reprezentacje z Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic.

W Rejonowych Zawodach Szachowych Dzieci Szkół Podstawowych uczestniczyło sześć reprezentacji. Drużyny składały się z 4 osób (3 chłopców i 1 dziewczyna lub 2 chłopców i 2 dziewcząt) z roczników 2010-2006. Turniej przeprowadzono systemem kołowym, tempem gry P 15, a całe rozgrywki przeprowadzili Damian Kuchna i Robert Bakoś z Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Po pięciu rundach wyłoniono zwycięzców, którzy tym samym awansowali do Wojewódzkich Zawodów Szachowych.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw (dzieci):
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świętochłowicach 9 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie 8 pkt.
3. Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie 6 pkt.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Świętochłowicach  4 pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 19 w Świętochłowicach 3 pkt.
6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siemianowicach Śl.  0 pkt.

Kilka dni później w MBP odbyły się Rejonowe Zawody Szachowe Młodzieży Szkół Podstawowych. W zawodach tych udział wzięło 7 reprezentacji. Drużyny składały się z 4 osób z roczników 2005-2003. Turniej przeprowadzono systemem kołowym, tempem gry P 15.

Po siedmiu rundach wyłoniono zwycięzców, którzy awansowali do Wojewódzkich Zawodów Szachowych.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw (młodzież):
1. Zespół Szkół Katolickich w Chorzowie  13 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie 7 pkt.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świętochłowicach  7 pkt.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siemianowicach Śl. 7 pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach  6 pkt.
6. Szkoła Podstawowa nr 8 w Świętochłowicach  5 pkt.
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzowie 4 pkt.

Ze względu na równą ilość punktów meczowych oraz „małych” o kolejności miejsc 2-4 musiały zadecydować małe punkty uzyskane przez zawodników występujących na pierwszych szachownicach.

Reprezentacje z miejsc I-III obu turniejów otrzymały z rąk Pana Jerzego Plichty – kierownika Szkolnego Koła Szachowego JEDYNKA Świętochłowice oraz Pana Damiana Kuchny – kierownika Działu Sportu, Rekreacji i Imprez OSiR „Skałka” puchary, gadżety miejskie i dyplomy. Zwycięzców oprócz pucharów udekorowano pamiątkowymi medalami.

Zawody zorganizowało Szkolne Koło Szachowe JEDYNKA Świętochłowice, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach.